Doradztwo

  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej
  • Tworzenie strategii rozwoju firm i instytucji
  • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
  • Opracowanie biznes planów i studiów wykonalności
  • Analizy finansowe
  • Optymalizacja procesów biznesowych