W realizacji

Obecnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków RPO WSL:

„Kariera! Rozwój kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców województwa śląskiego.”(www.projekt-kariera.eu)

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Osipriorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs.

Projekt „Kariera! Rozwój kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców województwa śląskiego” realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki Sp.k

Czas na rozwój! Szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców województwa śląskiego (www.czas-na-rozwoj.eu)

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych  dla poddziałania: 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Projekt jest skierowany do dorosłych osób pracujących na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu oferujemy  przeprowadzenie  szkoleń językowych i komputerowych, kończących się egzaminami zewnętrznymi oraz  walidację i certyfikację kwalifikacji/umiejętności wśród osób, które uzyskały kwalifikacje i umiejętności w wymienionym obszarze/obszarach poza projektem. 
Lider: L&P Agencja Zatrudnienia
Paqrtner: Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k.

„Podmiotowy System Finansowania. Śląskie” (http://www.dr-kurnicki-psf.eu/)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

„Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania”  (www.bari-psf.eu)

Projekt realizowany przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki sp. k. wraz z partnerami:

–       Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu oraz

–       Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. – w likiwidacji

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

Certyfikat dla Ciebie (www.certplus.eu

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Projekt jest skierowany do dorosłych osób mieszkającyh, uczących się czy też pracujących na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu oferujemy ukierunkowane zawodowo, bezpłatne kursy języków obcych jak angielski, niemiecki lub francuski, które zakończone zostaną egzaminem w zakresie językowych kwalifikacji zawodowych. 
Lider: Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k.
Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Simianowicach Śląskich

Nowe kwalifikacje (www.nowe-kwalifikacje.eu/)

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Projekt jest skierowany do dorosłych osób pracujących, uczących się lub mieszkających na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu oferujemy ukierunkowane zawodowo, bezpłatne kursy języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego zakończone egzaminami w zakresie językowych kwalifikacji zawodowych. 
Lider: LG Project Łukasz Dobiczek
Partner: Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k.